สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน

ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา​ ทำให้ชาวบ้านจำนวนมาก ในพื้นที่เมืองปอน อ.ขุนยวม อ.แม่ฮ่องสอน ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างได้เหมือนปกติ บางบ้านจากที่เคยเข้าเมืองไปทำงานก็ต้องย้ายกลับมาอยู่ในชุมชน  ทำได้เพียงแค่นับวันรอให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้น

สภาพดังกล่าวส่งผลถึงบุตรหลานที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เพราะต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่ากินอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องกระเบียดกระเสียนเพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากช่วงนี้ไปให้ได้ บางบ้านต้องออกไปหาผักข้างทางมาประกอบอาหารกิน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ​

จนกระทั่งความช่วยเหลือจากโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ที่ระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศลงไปช่วยเหลือนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ศรีรัตน์ วารินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน  จ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่า ที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 102 คน โดยทางโรงเรียนใช้วิธีส่งมอบเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก นักเรียนชั้น ป.1- ป.5 จำนวน 26 คน ซึ่งครูได้ไปมอบให้กับผู้ปกครองด้วยตัวเอง ส่วนที่เหลือเป็นรอบที่สองชั้น ป.6-ม.3 ใช้วิธีเรียกผู้ปกครองมารับเงินที่โรงเรียน

ทั้งนี้ จากที่ได้ไปส่งมอบเงินให้กับเด็กที่บ้านจะเห็นว่าหลายบ้านค่อนข้างลำบากบางคนที่ไม่ได้ไปรับจ้างต้องอยู่บ้านเฉยๆ ไม่มีรายได้ ​และส่วนใหญ่แม้จะพอพึ่งพาตัวเองได้แต่ก็มีฐานะไม่ดีอยู่แล้ว ​การที่ได้เงิน 600 บาทไป ​ก็ช่วยเรื่องกินอยู่ได้เยอะทั้งเอาไปซื้อข้าวซื้อของไปทำกินได้กันทั้งบ้าน

“ผู้ปกครองและนักเรียนดีใจกันมากที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ​มีบ้านหนึ่งย่าเป็นอัมพฤกษ์อยู่กับหลานสองคน พ่อไปทำงานที่ในเมือง พอดีได้เงินช่วยเหลือจากหลานทั้งสองคนคนละ 600 บาท ตรงนี้ช่วยเขาได้มากเพราะย่าไม่สามารถออกไปทำงานที่ไหนได้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือ​เด็กๆ”​​ ครูศรีรัตน์ กล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2