สพฐ.ขอบคุณทุกความร่วมมือสร้างความเสมอภาคการศึกษา

สพฐ.ขอบคุณทุกความร่วมมือสร้างความเสมอภาคการศึกษา

รองเลขาธิการสพฐ.ขอบคุณทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ร่วมมือ กสศ. แก้สถานการณ์วิกฤตทางอาหารให้นักเรียนในช่วงผลกระทบโควิด-19

สำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  –  นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เปิดเผยภายหลัง  นายอทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” ศิลปินขวัญใจมหาชน และเหล่าดารา  รวมถึง ผู้บริหารเกียรตินาคินภัทร  และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมบริจาคเงินพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าโครงการ”สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง “ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ว่า สพฐ.ขอบคุณความร่วมมือกับ กสศ.และเอกชนที่เห็นความสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

“การทำงานของ กสศ. ตลอด สองปีที่ผ่านมาได้ช่วยเด็กให้ได้เรียนเยอะมาก แม้จะมีเด็กบางส่วนที่อาจยังไม่ได้รับโอกาสนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าการเชิญให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมบริจาคเงินจะช่วยให้สามารถเติมเต็มให้น้องน้องในส่วนที่ไม่ได้รับโอกาสได้” รองเลขาธิการสพฐ.  กล่าว

รองเลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า  ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พี่ตูน ผู้ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีทางสังคมใดร่วมกับกลุ่มดาราบริจาคเงินให้น้องๆ ได้กินอิ่มในช่วงปิดภาคเรียนยาวซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การบริจาคของพี่ตูนครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริจาคช่วยน้องๆ สู้วิกฤติการขาดแคลนด้านอาหารได้

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   กล่าวว่า   ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ กสศ.ร่วมมือกับศิลปิน เชิญชวนให้คนหันมาสนใจปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนปิดเทอมยาวขึ้น เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งที่มาจากครอบครัวยากจนพิเศษ ต้องขาดแคลนอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นจานอาหารโภชนาหลักของเด็ก การขาดสารอาหาร มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กด้วย ดังนั้นกสศ. จึงจัดงบประมาณช่วยเด็กในบางส่วน

อย่างไรก็ดียังมีเด็กหลายคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่ง “พี่ตูน” เล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ จึงได้มอบเงินบริจาคเพื่อเข้ามาช่วยน้องๆ สำหรับพี่ตูน เสมือนเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน เมื่อมีพี่ตูนเป็นแบบอย่าง ประชาชนจะหันมาสนใจปัญหาเหล่านี้มากขึ้น

สำหรับความคืบหน้าของ “โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” นั้น ยอดเงินบริจาคสมทบเพิ่มเติมมื้ออาหารอีก 15 วัน  จากภาคประชาชน ศิลปินดารา และภาคธุรกิจเอกชนทุกช่องทาง ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63 คิดเป็นจำนวน 14,639,762  บาท และวันนี้เงินบริจาคได้ทยอยโอนให้เด็กนักเรียนเป็นรอบที่สองแล้ว โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนซึ่งมี ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กนักเรียนได้อย่างทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่ นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กยากจน ไปกับโครงการนี้ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค” สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eef.or.th/donate-covid/ หรือสอบถามที่หมายเลข 02-079-5475