สายธารน้ำใจผ่าน “จดหมายลาครู” ช่วยสร้างบ้าน เติมฝัน น้องวิน เป็นครูกลับมาสอนหนังสือเด็กในพื้นที่

สายธารน้ำใจผ่าน “จดหมายลาครู” ช่วยสร้างบ้าน เติมฝัน น้องวิน เป็นครูกลับมาสอนหนังสือเด็กในพื้นที่

สายธารน้ำใจจากทั่วประเทศหลั่งไหลมายังโครงการ “จดหมายลาครู” ซึ่งเครือข่ายศิลปิน Street Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริงของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งเขียนลาไปช่วยครอบครัวทำงาน จนต้องขาดเรียนไป

ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อกระจายไปยังหลายโรงเรียน และแต่ละโรงเรียนได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอน หรือสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวไว้หารายได้พิเศษ ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านครอบครัวและนำเงินมาใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำหรับเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งได้จัดสรรไปยังนักเรียนยากจนพิเศษที่ทางบ้านมีปัญหาการเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตและกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติ ไม่ต้องมาเขียนจดหมายลาครูขอไปทำงานรับจ้างช่วยครอบครัวอีกต่อไป

น้องวิน -กิตติวินท์ งีแคว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านใบหนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งคนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาในส่วนนี้ ปัจจุบันน้องได้นำเงินที่ได้รับไปสร้างบ้านใหม่ เนื่องจากบ้านเก่ามีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำไหลผ่านเสี่ยงต่อการดินสไลด์ หากตอนฝนตกหนัก หรือน้ำไหลผ่านมากๆ

ความคืบหน้าในวันนี้ บ้านหลังๆ ของน้องวิน กำลังเริ่มก่อสร้างในพื้นที่ใหม่และมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม และใกล้เสร็จในขั้นตอนของโครงสร้างบ้านแล้วอีกไม่นานก็คงจะเสร็จและได้เข้าไปอยู่อาศัย ซึ่งน้องวิน บอกว่า “ดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ทำให้ครอบครัวมีบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ได้อยู่อาศัย ซึ่งเขาตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ทุนการศึกษาที่ได้มารับนี้เสียเปล่าไปอย่างแน่นอน โดยจะตั้งใจเรียนหนังสือให้สูงๆ เพื่อกลับมาเป็นครูสอนหนังสือเด็กในหมู่บ้านต่อไป