มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มูลนิธิชิน โสภณพนิช ร่วมบริจาคเงิน ขนม น้ำ ให้เด็กกลุ่มเปราะบาง

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มูลนิธิชิน โสภณพนิช ร่วมบริจาคเงิน ขนม น้ำ ให้เด็กกลุ่มเปราะบาง

นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  พร้อมตัวแทนจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช ร่วมบริจาคเงิน 200,000 บาท พร้อมขนม และน้ำดื่ม 4,000 ขวด ให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งมอบให้เด็กกลุ่มเปราะบาง ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) และมูลนิธิสายเด็ก 1387 (เดอะ ฮับสายเด็ก หัวลำโพง) หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ตัวแทนจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  เปิดเผยว่า  ทางมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยจะให้ความช่วยเหลือเด็กในระบบในพื้นที่ห่างไกลทั้งให้ทุนการศึกษานักเรียน ช่วยให้เขาได้มีทักษะเรื่องการอ่าน ช่วยเด็กที่เขาขาดแคลนสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นการจัดหาน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ห้องน้ำสะอาด แต่มาช่วงนี้เกิดการระบาดของ COVID-19 ทำให้เดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้ทางมูลนิธิจึงเริ่มมาช่วยเหลือเด็กในพื้นที่กทม.

จากที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเห็นว่าทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษากำลังเข้าไปช่วยเด็กนอกระบบที่เป็นกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กเร่ร่อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก ทางมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและ มูลนิธิชิน โสภณพนิช จึงได้ร่วมบริจาคเงินให้ กสศ.​ พร้อม ขนมที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ น้ำดื่มสะอาด 4,000 ขวด

​ทางมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย อยากเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ​ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนคือเด็กที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น ควรจะได้รับโภชนาการที่ดี

ที่สำคัญ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนและยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงนี้ จึงอยากเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ร่วมเข้ามาช่วยเหลือเด็กให้พวกเขาได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์เพื่อไปพัฒนาร่างกาย

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

บริจาค