Julie’s ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”

Julie’s ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”

ตัวแทนจากบริษัท นิวเวฟ เอเชีย  จำกัด ผู้นำแบรนด์ชั้นนำผลิตภัณฑ์ขนมและอาหารคุณภาพยี่ห้อ Julie’s ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ และคุกกี้ ผ่านโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” เพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ในช่วงที่มีการเปิดเทอมต้องเลื่อนออกไป โดยมี อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ที่ปรึกษาโครงการ “สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” และ นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ที่สำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคาร เอสพี  พหลโยธิน  

ด้านตัวแทนบริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่า  ได้รับทราบว่า กสศ. ริเริ่มโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ผ่านสื่อโซเชียล  ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงปิดเทอม  

บริษัทจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ  โดยที่ผ่านมา บริษัทให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  สำนักงานเขตจตุจักร ชุมชนต่างๆ  

นิวเวฟ เอเชีย จำกัด  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจทุกคนในภาวะยากลำบาก และให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  ตัวแทนผลิตภัณฑ์ขนม Julie’s กล่าว 

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

 

บริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2