‘เรียนสายอาชีพ ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติ’

‘เรียนสายอาชีพ ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติ’

“บทเรียนจากการฝึกงานคือแหล่งความรู้ที่สำคัญมากๆ เราได้เข้าไปทำงานกับรุ่นพี่หรือหัวหน้างานที่อยู่ในสายงานจริงๆ ตรงนั้นสอนให้เราฝึกฝนปรับตัวให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ให้เราเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้แค่จำลองอยู่ในห้องเรียน”

การที่เด็กคนหนึ่งต้องแยกจากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังนั้น ‘ไม่มีอะไรง่าย’ โดยเฉพาะการเข้าไปเรียนในโรงเรียนประจำตั้งแต่ชั้น ม.1 ซึ่งต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แตกต่าง แต่ประสบการณ์ที่ได้รับก็กลับกลายเป็นเหมือนเบ้าหลอมให้เธอมีแง่มุมความคิดที่โตกว่าวัย ทั้งหลักสูตรที่เรียนยังช่วยสั่งสมทัศนคติที่ดี ให้เธอรักใน ‘การเรียนสายอาชีพ’ ที่เธอบอกว่า “ทุกสิ่งที่จำเป็นของรากฐานการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ล้วนมาจากประสบการณ์การฝึกงานในสายอาชีพทั้งหมด”

เจ้าของเรื่องราวที่เรากล่าวถึงคือ ‘น้องเนม’ รุ่งธิดา นุพอ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เธอเล่าว่าใช้ชีวิตวัยเด็กกับครอบครัวของเธอที่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จนถึงคราวต้องเรียนต่อชั้น ม.1 ความขัดสนในฐานะการเงินของทางบ้าน ก็ทำให้เธอต้องไปเรียนต่อที่ ‘โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26’ ที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ช่วงเวลานั้นเองที่น้องเนมได้รับประสบการณ์ชีวิตหลายอย่าง และเป็นสถานที่บ่มเพาะให้เธอได้ค้นพบความสนใจของตนเอง อันได้แก่ ‘การเรียนรู้ในงานสายอาชีพ’

 

พบความสนใจในการเรียนสายอาชีพ

น้องเนมเล่าว่า ชีวิตในโรงเรียนประจำได้สอนให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เด็ก ขัดเกลาทักษะด้านสังคมให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนที่แตกต่าง รวมถึงปลูกฝังให้เธอมีทัศนคติว่า ‘ต้องเติบโตขึ้นในทุกๆ วันอย่างมีเป้าหมาย’ ซึ่งตรงนี้หลักสูตรของโรงเรียนราชประชาฯ คือสิ่งที่ช่วยให้เธอพบตัวเองได้เร็ว

หลักสูตรที่เนมว่าคือ ‘การจัดการศึกษาและอบรมวิชาสามัญและวิชาชีพ’ ไปพร้อมกัน คือในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะเรียนตามหลักสูตรสายสามัญ ขณะที่วันอังคารกับพฤหัส จะได้ไปเรียนสายวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และเมื่อจบชั้น ม.6 ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งสองสาย

“ตอนได้เรียนสายอาชีพควบไปด้วยช่วง ม.ปลาย ทำให้เรารู้ว่ามีการเรียนที่สามารถได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติ ซึ่งเราชอบการเรียนลักษณะนี้ จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเรียนต่อสายอาชีพ” น้องเนมอธิบายจุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนสายอาชีพ

 

‘ทุนนวัตกรรมฯ’ ช่วยต่อยอดความสนใจ
และทำให้รู้ว่า ‘เลือกเดินถูกทาง’

เมื่อรู้แล้วว่าต้องเดินต่อไปทางไหน เธอก็มุ่งแสวงหาโอกาสให้ตนเอง แล้วเธอก็ได้มีโอกาสรู้จักกับ ‘ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ ที่ช่วยคลายความกังวลเรื่องทุนการศึกษา และมอบโอกาสให้เธอได้รับประสบการณ์ในการเรียนสายอาชีพอย่างที่ตั้งใจไว้

“ด้วยความที่เราอยากดูแลครอบครัวและต้องห่างบ้านมาตั้งแต่เด็ก ทำให้อยากเรียนจบและทำงานได้เร็ว ๆ แต่งานที่ทำจะต้องเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วย เราจึงมองว่าการเรียนในสาขาวิชาเฉพาะจะทำให้เติบโตได้ไว มองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน ดังนั้นการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จึงเหมือนว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาในจังหวะที่เหมาะสม”  

น้องเนมบอกว่า การเรียนในระดับ ปวส. ยิ่งทำให้รู้ว่าตัวเองเลือกเดินมาถูกทาง เพราะถึงแม้ตอนเรียน ปวช. จะเน้นในภาคปฏิบัติเหมือนกัน แต่ก็ยังอยู่แค่ในวิทยาลัย ความรู้บางอย่างที่เรียนมานั้นยังไม่เห็นภาพจริงว่าจะเอามาใช้อย่างไร แต่พอมาเรียน ปวส. ได้ฝึกงานจริง ก็ทำให้เข้าใจการประสานทฤษฎีเข้ากับการลงมือทำ โดยเฉพาะในสาขาวิชาการจัดการคลังสินค้า ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเป็นสำคัญ

“บทเรียนจากการฝึกงานคือแหล่งความรู้ที่สำคัญมากๆ เราได้เข้าไปทำงานกับรุ่นพี่หรือหัวหน้างานที่อยู่ในสายงานจริง ๆ ตรงนั้นสอนให้เราฝึกฝนปรับตัวให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ให้เราเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้แค่จำลองอยู่ในห้องเรียน แล้วมันรวมถึงการฝึกวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด”

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวต่อไปว่า การเรียนในสายอาชีพช่วยตอกย้ำให้เธอรู้สึกภูมิใจในตนเอง นั่นเพราะได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถให้คนอื่นเห็น ซึ่งมันคือความสุขทุกครั้ง ที่ตนเองสามารถรับผิดชอบงานในสถานประกอบการได้จริง โดยน้องเนมย้ำอีกครั้งว่า “การได้เรียนและฝึกงานควบคู่กันไป มันเหมือนการการันตีกลายๆ ว่า ถ้าเราเรียนจบไปแล้ว เราจะเข้าไปทำงานร่วมกับคนอื่นได้แน่นอน”

อีกหนึ่งเรื่องราวของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่พบว่าการเรียนสายอาชีพคือ ‘เส้นทางที่ใช่’ และอยากบอกเล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับจากการฝึกงานไปพร้อมกับการเรียนที่เธอค้นพบ ซึ่งเธอเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่อาจจะกำลังเลือกเส้นทางในการเรียนของตนในช่วงเวลานี้  

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2