เสนอ ครม. พิจารณางบปี 64 ตัดงบส่วนต่างๆ เพิ่มให้กสศ.แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เสนอ ครม. พิจารณางบปี 64 ตัดงบส่วนต่างๆ เพิ่มให้กสศ.แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563  การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2562 โดยมี นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ.เป็นผู้ชี้แจงทั้งนี้สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่ มองว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับ กสศ. น้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงเสนอว่าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ควรจัดงบประมาณให้กับกสศ.เพิ่มเติมมากขึ้น

น.ส.สุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส. นครปฐม พรรคก้าวไกล  อภิปรายว่า กสศ.ดำเนินงานมาสองปีแล้ว เป็นกองทุนที่ดีมากในการช่วยเหลือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่งบประมาณเพียงเท่านี้น้อยเกินไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะโครงการทุนเสมอภาค ปี 2562 ใช้งบประมาณไป ค้นหานักเรียนยากจน

โดยกสศ.จัดสรรค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ได้คนละสามพันบาทต่อปี หากหารออกมา ตกวันละ 8 บาทกว่าต่อวัน ไม่คิดว่าจะลดความเหลื่อมล้ำได้ ยิ่งมีสถานการณ์โควิดเข้ามา ยิ่งเห็นความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อย

น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส. นครปฐม พรรคก้าวไกล

น.ส.สุทธวรรณ กล่าวย้ำว่า ทุกโครงการกสศ. มีประโยชน์ แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก ทุกโครงการย่อมทำให้ได้ประสิทธิภาพไม่ดีพอ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่มาก แต่ได้รับงบประมาณแก้ปัญหาน้อย เหมือนเราป่วยต้องทานยาสองเม็ด แต่ตอนนี้ทานยาได้ไม่ถึงครึ่งเม็ดด้วยซ้ำ  จึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ กสศ.

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  เสนอว่า ขณะนี้ กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  จากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้ว สภาตั้งกรรมาธิการพิจารณางบประจำปี 2563 ได้ตัดลดบงบประมาณหมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่สามารถนำไปให้กระทรวง ทบวง กรม ได้ เพราะผิดรัฐธรรมนูญ จึงนำไปให้องค์กรอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์

“ดังนั้นในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ถ้ามีการปรับลดลงประมาณ ขอเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม. )  สำนักงบประมาณ ช่วยนำเงินจำนวนหมื่นล้านบาท  ไปให้กสศ.ที่มีการบริหารงานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ มีผลชี้วัดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลในการส่งเสริม เด็ก เยาวชนได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ” นายอัครเดช กล่าว

นายจักรพันธ์   พรนิมิต  ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  อภิปรายว่า   โจทย์ใหญ่ของการศึกษายุคปัจจุบันคือการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  การจัดตั้งกสศ.เป็นเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับประเทศ เมื่อตอนต้นปี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า มีความตั้งใจใช้รูปแบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาใช้กับการศึกษาไทย ตนเห็นด้วย ร้อยเปอร์เซนต์

ทั้งนี้ ปัญหาสาธารณสุขกับการศึกษามีปัญหาคล้ายๆกันมาก่อน จะทำอย่างไร ให้คนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม  ปริมาณและคุณภาพต้องไปด้วยกัน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2