โมเดลการพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ

เมื่อวิกฤตโควิด-19 ทำให้คนว่างงานเพิ่มขึ้น บัณฑิตจบใหม่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงเวลาที่สถานศึกษาต้องปรับตัวและผลิตบุคลากรให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน ชวนดูไอเดียดีๆ ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่พัฒนาหลักสูตรการสอนที่เข้มข้นผ่านการสนับสนุนจาก กสศ. จนเกิดเป็นรูปแบบการศึกษาที่น่าสนใจ และวิทยาลัยฯ เขาปรับตัวอย่างไร?