การศึกษากลับทางคืออะไร ทำไมเราควรต้องเปลี่ยนแปลง

โดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทาง โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ (TSQP)

“การศึกษากลับทางคืออะไร ทำไมเราควรต้องเปลี่ยนแปลง” – ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เชื่อว่าใครหลายๆ คนน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่นั่งเรียนอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าเรียนเยอะจนไม่เข้าหัวจากรูปแบบการศึกษาที่เราคุ้นเคยกันมานาน.ควรถึงเวลาที่จะมีการ “กลับทาง” เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกนี้จะมีไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม.แล้วการศึกษากลับทางคืออะไรทำไมเราควรต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนจะได้อะไร?.“ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช” ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ (TSQP)จะพาเราคลายข้อสงสัยไปพร้อมกัน.#กสศ #TSQP #การศึกษากลับทาง

Posted by กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา on Tuesday, 21 April 2020

เชื่อว่าใครหลายๆ คนน่าจะเคยมีโมเมนต์
ที่นั่งเรียนอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าเรียนเยอะจนไม่เข้าหัว
จากรูปแบบการศึกษาที่เราคุ้นเคยกันมานาน
.
ควรถึงเวลาที่จะมีการ “กลับทาง” เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าโลกนี้จะมีไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม
.
แล้วการศึกษากลับทางคืออะไร
ทำไมเราควรต้องเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแล้วทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนจะได้อะไร?
.
“ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช”
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทาง
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ (TSQP)
จะพาเราคลายข้อสงสัยไปพร้อมกัน
.

Back To Top