101 In Focus Ep.203: หนี้ครู – เงินเดือนน้อย กู้ง่าย จ่ายตลอดชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ : วจนา วรรลยางกูร / ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

101 In Focus Ep.203: หนี้ครู – เงินเดือนน้อย กู้ง่าย จ่ายตลอดชีวิต

คลิกเพื่อฟังรายการ

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับมือทุกยุคทุกสมัยคือปัญหา ‘หนี้ครู’ ซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันเช่นกัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานราวกับว่าเป็นปัญหาคู่สังคมไทย น่าสนใจว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและเราจะแก้ไขอย่างไร เพราะการศึกษาไทยคงจะพัฒนาได้ยาก หากว่าบุคลากรแนวหน้าประสบปัญหาหนี้สินมหาศาล

ทั้งนี้หากจะพูดถึงปัญหาเรื่องหนี้ครู คงไม่สามารถพูดถึงเฉพาะตัวเลข หรือบอกว่าเป็นความฟุ้งเฟ้อส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะปัญหาที่แท้จริงมีหลายมิติมากกว่านั้น

101 In Focus สัปดาห์นี้ชวนสำรวจปัญหาหนี้ครูผ่านชีวิตข้าราชการครูที่สะท้อนรากของปัญหาหลายด้าน ทั้งค่านิยมในสังคม จำนวนเงินเดือนน้อย คุณภาพชีวิตครู การออกแบบการทำงานของครู ไปจนถึงพลังของทุนนิยม

ดำเนินรายการโดย วจนา วรรลยางกูร และ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการ The101.world

อ่านเพิ่มเติมที่

เงินเดือนน้อย กู้ง่าย จ่ายตลอดชีวิต: ขุดรากปัญหาหนี้ครูที่ตัวเลขไม่ได้บอก


ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ The101.world