ชวนมารู้จัก Blended Model หลักสูตรเปิดโรงเรียนหลังโควิด-19 ของสก็อตแลนด์

ชวนมารู้จัก Blended Model หลักสูตรเปิดโรงเรียนหลังโควิด-19 ของสก็อตแลนด์

หลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างยาวนาน ในที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นของสก็อตแลนด์ก็ลงมติตัดสินใจ จะเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งการเปิดเรียนในครั้งนี้ สก็อตแลนด์ระบุว่า จะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือ Blended Model

นางนิโคลา สเตอร์เจียน มุขมนตรีแห่งสก็อตแลนด์ ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า นักเรียนชาวสก็อตแลนด์ทุกคนจะกลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยบรรดาคุณครูและโรงเรียนจะเริ่มจัดเตรียมห้องเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนนี้ 

รายงานระบุว่า หลักสูตรการศึกษาจะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง โมเดลแบบผสมนี้ จะหมายรวมถึง การเข้าเรียนที่โรงเรียนในบางช่วงสลับกับการเรียนจากที่บ้าน 

ด้าน สถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษ สรุปว่า หลักสูตร Blended Model นี้ เป็นการประยุกต์ผสมระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนออนไลน์และการมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำ

ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐจะร่วมมือกับโรงเรียนทั่วสก็อตแลนด์ในการติดตามบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด โดยรัฐบาลเตรียมตีพิมพ์คู่มือ กรอบกลยุทธ์การทำงาน เพื่ออธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

 

ในส่วนของระเบียบและกฎเกณฑ์ ภายใต้ Blended Model ของรัฐบาลสก็อตแลนด์นี้ ประกอบด้วย

 

 • ลดขนาดชั้นเรียนให้เล็กลง โดยนักเรียนส่วนใหญ่ต้องแบ่งเวลาเข้าเรียนให้เหลือ 50% ส่วนอีก 50% ให้เรียนจากที่บ้าน ส่วนเวลาในโรงเรียนจะขยายเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่สถานการณ์มีความปลอดภัยเพียงพอ

 

 • แบ่งกลุ่มนักเรียนในการมาโรงเรียน คือ กลุ่มหนึ่งอาจมาเรียนช่วงเช้า ส่วนอีกกลุ่มมาเรียนช่วงบ่าย หรือ อาจมาเรียนโดยแบ่งกลุ่มแบบสลับวันหรือสลับอาทิตย์มาโรงเรียน

 

 • โรงเรียนต้องบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการจัดเก้าอี้ในชั้นเรียนให้ห่างอย่างน้อย 2 เมตร และการจัดแถวสับหลีกการเข้า-ออก โรงเรียน และการพักเบรกระหว่างคาบเรียนของนักเรียนชั้นต่างๆ

 

 • คุณครูและเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการพิจารณาประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับนักเรียนของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงบทบาทในการพิจารณาว่าจะเรียนหนังสือที่โรงเรียน หรือเรียนจากห้องเรียนเสมือนจริงบนโลกออนไลน์

 

 • คุณครูสามารถใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หอประชุมของชุมชน ศูนย์กิจกรรม สถานที่จัดประชุม รวมถึง สถานที่จัดงานนิทรรศการหรือการประชุมทางธุรกิจ ตามที่เห็นสมควรได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของตน

 

นอกจากนี้ เมื่อต้องผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนที่บ้าน รัฐบาลสก็อตแลนด์ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 30 ล้านปอนด์ ในการเดินหน้าจัดซื้อ แล็ปท็อป ให้กับกลุ่มเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ สามารถเรียนหนังสือจากที่บ้านในช่วงที่ยังไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เต็มเวลา 

ยิ่งไปกว่านั้น นางสเตอร์เจียน ผู้นำของสก็อตแลนด์ ยังย้ำอย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลาปรับตัวเปลี่ยนผ่านของการเรียนการสอนภายใต้ Blended Model นี้ รัฐบาลจะดำเนินทุกวิถีทางในการสนับสนุนการเรียนการสอนของบรรดาเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบรรดาเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างละเอียดอ่อนมากกว่า เด็กชั้นโตที่เริ่มรับผิดชอบตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว 

ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสก็อตแลนด์ในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางความพยายามของหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลนานาประเทศทั่วโลก ที่พยายามจะกลับมาเปิดโรงเรียนให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งรวมถึง รัฐบาลอังกฤษ ที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการให้เด็กนักเรียนบางส่วนไปโรงเรียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ แม้จะมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยจากสหภาพแรงงานครูที่มองว่า โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดเรียนในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่เช่นนี้ 

ขณะที่ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ ยอมรับว่า การเปิดโรงเรียนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเดือนมิถุนายน และอาจมีแนวโน้มลากยาวกไปจนถึงเดือนสิงหาคม

 

ที่มา : Coronavirus: What is a blended model of learning?

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2