ศบค.ชงเรื่องเสนอนายกฯเปิดเรียนเต็มรูปแบบเริ่ม 13 ส.ค.นี้

ศบค.ชงเรื่องเสนอนายกฯเปิดเรียนเต็มรูปแบบเริ่ม 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีความเห็นให้สถานศึกษาได้กลับมาเปิดเรียนได้  100%

“มาตรการต่างๆที่ลดไปคือ การลดการเว้นระยะห่างที่ไม่ต้องมีระยะ 1.5 เมตร โดยจะทำให้ห้องเรียนมีนักเรียนได้มากกว่า 25 คน กลับไปเรียนตามปกติ แต่ต้องแลกกับการที่นักเรียนต้องมีการจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันได้ไปที่ไหนมาบ้างหลังจากเลิกเรียนแล้ว เพื่อเป็นมาตราการในการติดตามหากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว  

ทั้งนี้  รมว.ศึกษาธิการ  มั่นใจว่ากระบวนการสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในประเทศได้ โดยที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้ามีการแพร่ของโรคเรามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ต้องฝากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่องการบันทึกข้อมูล เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

“สำหรับการเรียนการสอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแนวทางไป ต้องมีกรปรับเนื้อหาสาระ และเชื่อว่าคุณครูจของประเทศไทยสามารถปรับแนวทางได้ พยายามให้มีการเรียนในห้องเรียนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเปิดการเรียน 100% ซึ่งไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากนายกฯ ซึ่งเราจะนำเสนอนายกฯวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. นี้ และหากนายกฯลงนามเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. จะเป็นวันที่เหมาะสมในการเริ่มเรียน” รมว.ศึกษธิการ กล่าว