ศบค.ชงเรื่องเสนอนายกฯเปิดเรียนเต็มรูปแบบเริ่ม 13 ส.ค.นี้

ศบค.ชงเรื่องเสนอนายกฯเปิดเรียนเต็มรูปแบบเริ่ม 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีความเห็นให้สถานศึกษาได้กลับมาเปิดเรียนได้  100%

“มาตรการต่างๆที่ลดไปคือ การลดการเว้นระยะห่างที่ไม่ต้องมีระยะ 1.5 เมตร โดยจะทำให้ห้องเรียนมีนักเรียนได้มากกว่า 25 คน กลับไปเรียนตามปกติ แต่ต้องแลกกับการที่นักเรียนต้องมีการจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันได้ไปที่ไหนมาบ้างหลังจากเลิกเรียนแล้ว เพื่อเป็นมาตราการในการติดตามหากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว  

ทั้งนี้  รมว.ศึกษาธิการ  มั่นใจว่ากระบวนการสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในประเทศได้ โดยที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้ามีการแพร่ของโรคเรามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ต้องฝากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่องการบันทึกข้อมูล เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

“สำหรับการเรียนการสอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแนวทางไป ต้องมีกรปรับเนื้อหาสาระ และเชื่อว่าคุณครูจของประเทศไทยสามารถปรับแนวทางได้ พยายามให้มีการเรียนในห้องเรียนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองเปิดการเรียน 100% ซึ่งไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากนายกฯ ซึ่งเราจะนำเสนอนายกฯวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. นี้ และหากนายกฯลงนามเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. จะเป็นวันที่เหมาะสมในการเริ่มเรียน” รมว.ศึกษธิการ กล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2