เงินบริจาคจม.ลาครู สร้างสุขทั้งรร. เติ่มความรู้ เสริมวิชาชีพ เพิ่มรายได้

เงินบริจาคจม.ลาครู สร้างสุขทั้งรร. เติ่มความรู้ เสริมวิชาชีพ เพิ่มรายได้

ไม่เพียงแค่ความรู้ในแง่ “วิชาการ” แต่ที่โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จ.อุดรธานี ยังพยายามปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพผ่านฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง ​ทำให้นักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีความรู้ติดตัวเผื่อเป็นอาชีพเสริมในอนาคต

ปัจจุบันหลังจากได้รับเงินบริจาคจากโครงการจดหมายลาครู เป็นจำนวนเงิน 57,936 บาท ​ซึ่งถือเป็นสายธารน้ำใจจากประชาชนทั่วประเทศที่เห็นความสำคัญต้องการให้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบ การศึกษาไทย ทางโรงเรียนผาสุกประชานุกูล ได้นำเงินดังกล่าวจัดซื้อพันธุ์กบ พันธุ์ปลาดุก และไก่พันธุ์ไข่เพิ่มเติม
จากที่เคยเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ความช่วยเหลือจากพื้นที่มาขุดบ่อปลาให้ใหญ่ขึ้นแต่ปริมาณน้ำยังน้อยทำให้ยังเลี้ยงปลาได้จำนวนไม่ มาก อีกทั้งรอบนี้ยังเพิ่มพันธุ์หมูป่า และ แพะ รวมทั้งเห็ดขอนขาวซึ่งเป็นที่นิยมในพื้นที่ภาคอีสาน มาให้ได้นักเรียนทดลองเลี้ยง ทดลองปลูก เพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดใช้เงินไปแล้วตอนนี้ประมาณ​ 30,000 บาท
เนื่องจากพื้นที่ยังจำกัด ​โดยจะเก็บเงินไว้ซื้อพันธุ์สัตว์​พันธุ์พืชในรอบถัดไป

ครูวิภาดา ผ่านชมภู ครูประชำชั้น ป.5 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล เล่าให้ฟังว่า รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งหลายจะเก็บไว้เป็นต้นทุนซื้อพันธุ์สัตว์พันธ์พืชสำหรับรอบต่อๆ ไป อีกส่วนก็จะนำมาปันผลให้นักเรียนได้มีรายได้พิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกทั้ง สินค้าบางส่วนนอกจากขายแล้วก็ยังแบ่งให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วย

“เงินที่เด็กๆ ได้ปันผลไปเขาก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียน บางคนก็นำมาฝากออมทรัพย์กับคุณครูประจำชั้น ​5 บาท 10 บาท พอสิ้นเดือน ก็จะนำไปฝากธนาคารออมสิน ซึ่งมาเปิดบริการให้ที่โรงเรียนทุกสิ้นเดือน ​หากเด็กจบออกไปก็จะได้มีเงินก้อนไปใช้ในอนาคตทั้งเรียนต่อหรือจะเอาไปใช้เป็นต้นทุนทำอย่างอื่นได้” ​ครูวิภาดา กล่าว

ครูวิภาดา ยังมองว่า เงินที่ได้รับเพิ่มเติมจากโครงการจดหมายลาครูนี้มีประโยชน์มาก ช่วยขยายโอกาสไม่เพียงแค่​เด็กยากจนพิเศษหรือเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคเท่านั้น แต่นักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนยังได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย เด็กๆ ทุกคนรู้สึกดีใจที่ยังมีผู้ใหญ่หลายคนมองเห็นและให้โอกาสตรงนี้ ​ซึ่ง​ทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น อย่างน้อยๆ พวกเขาก็มี​ความรู้ ​เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ดทำขนม​ติดตัวเขาไปในอนาคต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2