ความรู้สึกนักศึกษาในเวทีปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคตทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ความรู้สึกนักศึกษาในเวทีปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคตทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

“การมาร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วันทำให้เราได้เพื่อนมากขึ้น รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว และยังทำให้เห็นคุณค่าของทุนที่ได้รับมากขึ้น จะตั้งใจเรียนให้จบ ทำทุกวันให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะ” นส.ธิติยา พงศ์ศิริบุญ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ปวช.ปี1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

นี่เป็นบางส่วนของความรู้สึกจากน้องๆนักศึกษาทุนกสศ.รุ่นที่ 1 ที่ร่วมกิจกรรมในเวทีปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ. ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สค. 62

จากนี้คือเส้นทางที่จะนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จ ความรู้สึกดีๆและพลังใจที่ได้ร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้พวกเขาและเธอก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจในตัวเอง

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกสศ. ให้กำลังใจนักศึกษาทุนว่า “ความสำเร็จของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และโอกาสของน้อง ๆ รุ่นต่อไป ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่จะทำให้สังคมยอมรับ เป็นที่น่าภาคภูมิใจและความรัก คือสิ่งที่เราได้จากการประชุมในวันนี้ ใครที่อยู่โดดเดี่ยวก็กลับมารักครอบครัว รักตัวเอง การเริ่มต้นด้วยความรักเป็นสิ่งที่ดี มีความเป็นเพื่อน ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ใครที่มีบาดแผลในชีวิต ก็ค่อย ๆ หายไป”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2