เจ๋ง! แอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียน ฯ CCT โชว์ศักยภาพลดเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

เจ๋ง! แอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียน ฯ CCT โชว์ศักยภาพลดเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

ปัญหาเด็กหยุดเรียนกลางคัน เด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา ขาดเรียน ถือเป็นเรื่องหนักใจสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์คุณครูหลายคนพยายามหากลวิธีกุศโลบายสารพัดเข้าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่ยังได้ผลไม่ดีนัก อย่างโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม จ.เชียงใหม่ เคยประสบปัญหาเด็กขาดเรียน เสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา หยุดเรียนไปกลางคัน ปัจจุบันปัญหานี้ถูกคลี่คลายลงอย่างได้ผลผ่านกระบวนการสำคัญต่อไป 

สมมาตรวรัชญ์ วงศ์อนุสกุล อาจารย์ประจำชั้น ม.3 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม จ. เชียงใหม่ เผยว่า จากการนำแอพพลิเคชั่นระบบคัดกรองนักเรียนยากจน หรือ CCT ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) มาใช้ติดตามนักเรียนพบว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับครู และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจนช่วยลดจำนวนนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนไปช่วงเมื่อประมาณ 2-3 ปี ก่อน มีนักเรียนหลายสิบคนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา จากจำนวนนักเรียนประมาณ 530 คน แต่ปัจจุบันเมื่อเริ่มนำระบบติดตามประเมินผลมาใช้แล้ว อัตราหลุดออกนอกระบบการศึกษาของนักเรียนแทบจะเป็นศูนย์ มีนักเรียนมาเรียนเกือบครบ 100% จะมีเพียงบางกรณีเช่นการย้ายตามผู้ปกครองไปพื้นที่อื่น

ครูสมมาตรวรัชญ์ กล่าวว่า ปกติโรงเรียนจะมีระบบติดตามเด็กขาดเรียนอยู่แล้ว เช่น ขาด 3 วัน 5 วัน 7 วัน 15 วัน ซึ่งก็จะมีมาตรการติดตามตัวเด็กเป็นขั้นตอน แต่เมื่อมีระบบแอปพลิเคชันเข้ามา ช่วยทำให้การเก็บข้อมูลง่ายและเป็นระบบที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการติดตามเด็กมากขึ้น

ทั้งนี้ ยกตัวอย่างวันก่อน นักเรียนที่ได้ทุนคนหนึ่งไม่มาโรงเรียน 1 วันเราก็เห็น พอวันรุ่งขึ้นเขามาเรียนก็ถามเขา ซึ่งเขาก็บอกว่าพาย่าไปหาหมอซึ่งเราก็บอกให้รีบแจ้งเพราะหากเป็นเหตุฉุกเฉินก็จะได้ใช้เป็นลากิจเพื่อจะได้ไม่กระทบกับเกณฑ์การเข้าเรียน 80 %

“มีแอปพลิเคชันระบบคัดกรองและติดตามประเมินผลนักเรียน แล้วสะดวกขึ้นมาก อย่างการเช็คชื่อก็ง่ายกว่าเดิมที่จดลงกระดาษ จะขัดข้องบ้างก็ตรงที่พื้นที่โรงเรียนอยู่บนเขาสัญญาณเน็ตอาจไม่เสถียรมากนัก ก็ต้องใช้วิธีการทำข้อมูลใน PC ซึ่งจะเห็นข้อมูลทั้งรูปบ้าน เวลาเรียน น้ำหนักส่วนสูง” ครูสมมาตรวรัชญ์ กล่าว

ครูสมมาตรวรัชญ์ ระบุอีกว่า การได้ทุนการศึกษาตรงนี้จาก กสศ. ช่วยให้เด็กหลายคนได้กลับเข้ามาสู่การศึกษาไม่หลุดออกจากระบบ เพราะเงิน 800 บาท ที่เด็ก ๆ ใช้จ่ายอยู่กันได้เป็นเดือนประกอบกับที่ทางโรงเรียนนำเงินอีกส่วนมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ปลูกไก่ เลี้ยงผัก แปรรูปอาหาร ทำไข่เค็มชนเผ่า หมูแดดเดียว กล้วยฉาบ เป็นต้น

ครูสมมาตรวรัชญ์ ระบุอีกว่า การได้ทุนการศึกษาตรงนี้จาก กสศ. ช่วยให้เด็กหลายคนได้กลับเข้ามาสู่การศึกษาไม่หลุดออกจากระบบ เพราะเงิน 800 บาท ที่เด็ก ๆ ใช้จ่ายอยู่กันได้เป็นเดือนประกอบกับที่ทางโรงเรียนนำเงินอีกส่วนมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ปลูกไก่ เลี้ยงผัก แปรรูปอาหาร ทำไข่เค็มชนเผ่า หมูแดดเดียว กล้วยฉาบ เป็นต้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2