เข้าใจระบบอาชีวศึกษาไทยใน 9 ภาพ: เด็กสายอาชีพอยู่ตรงไหนในตลาดแรงงาน
โดย : ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

เข้าใจระบบอาชีวศึกษาไทยใน 9 ภาพ: เด็กสายอาชีพอยู่ตรงไหนในตลาดแรงงาน

ไม่ว่าเราจะมองอาชีวศึกษาหรือการเรียน ‘สายอาชีพ’ แบบไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจละเลยคือความจริงที่ว่า ‘นักเรียนสายอาชีพ’ เป็นอนาคตและเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อสังคม ไม่ว่าประเทศจะพึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือการท่องเที่ยวและบริการ

การพัฒนาคุณภาพแรงงานกลายเป็นหนึ่งโจทย์สำคัญสำหรับประเทศไทยในการพยายามก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะการวางเป้าหมายเพิ่มแรงงานทักษะสูง

เมื่อมองไปที่ระบบการศึกษาซึ่งเป็นต้นทางในการสร้างคนส่งต่อไปยังตลาดแรงงาน ส่วนหนึ่งที่ยังขาดคือแรงงานมีฝีมือจากอาชีวศึกษา

101 ชวนทำความเข้าใจระบบอาชีวศึกษาไทยใน 9 ภาพผ่านตัวเลขและสถิติ เด็กสายอาชีพอยู่ตรงไหนในตลาดแรงงาน ปัญหาคอขวดในการพัฒนาอาชีวศึกษาอยู่ตรงไหน และโจทย์แบบไหนที่เราต้องตอบ

:: ภาพรวมตลาดแรงงานไทย เมื่อเศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยน ::

:: ประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานและอัตราว่างงานเทียบจากระดับการศึกษา ::

:: ภาพใหญ่ระบบอาชีวศึกษาไทย ::

:: ความต้องการของนายจ้างกับคุณภาพของนักเรียนสายอาชีพ ::

:: อัตราการจบตรงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ::

:: ทักษะพื้นฐานของนักเรียนสายอาชีพ ::

งบประมาณการศึกษาสายอาชีพเทียบกับระดับการศึกษาอื่น

:: อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา (1) ::

:: อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา (2) ::

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ The101.world

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2