Upskill Reskill จะอยู่กันอย่างไร เมื่อโลกบอกให้เราต้อง ‘เก่งขึ้น’
โดย : พิมพ์ชนก พุกสุข
วิดีโอ : กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์ / ภาพประกอบ : ณัฐพล อุปฮาด

Upskill Reskill จะอยู่กันอย่างไร เมื่อโลกบอกให้เราต้อง ‘เก่งขึ้น’

สำหรับมนุษย์ทำงาน เรากำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่การ Upskill และ Reskill หรือคือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเอง กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ ‘จำเป็น’ เพื่อให้เรา ‘อยู่รอด’ ต่อไปได้

การเชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่งอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว โลกกำลังเรียกร้องให้เราเก่งขึ้น รอบรู้มากขึ้น สมบูรณ์แบบมากขึ้น ยิ่งเมื่อภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในหน้าที่การงานหลายๆ ด้าน มนุษย์ยิ่งถูกบีบให้รู้สึกว่าต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นปราการด่านสำคัญเพื่อไม่ให้คอมพิวเตอร์เข้ามาทดแทนเราในหน้าที่การงานได้

กระนั้น ใครจะปฏิเสธว่านี่ย่อมเป็นข้อเรียกร้องที่หนาหนัก ลำพังทำงานห้าวันก็เรียกร้องพลังชีวิตจนเกือบหมดหลอด การกระเสือกกระสนไปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มย่อมเป็นเรื่องแทบจะเกินกำลัง ยังไม่ต้องพูดถึงภาระด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจะเพิ่มและพัฒนาทักษะ คำถามคือเราควรเรียนอะไรใหม่บ้าง โลกกำลังเรียกร้องอะไรจากเราอีก และรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ควรเป็นผู้ประคับประคองมนุษย์ทำงานอย่างเราๆ มากน้อยแค่ไหน

ด้านหนึ่ง นี่ย่อมเป็นความท้าทายใหม่ที่คนวัยทำงานทั้งหลายต้องเผชิญ และดูจะเป็นความท้าทายที่กินระยะเวลายาวนานไปจนถึงคนรุ่นต่อๆ ไปด้วยอีกเช่นกัน


ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ The101.world