ขอบคุณสำหรับการบริจาค

ขอบคุณสำหรับการบริจาค

ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย
ด้วยการเติมความช่วยเหลือให้เด็กๆ กลุ่มนี้

ชวนเพื่อนมาบริจาค