ขอบคุณสำหรับการบริจาค

ขอบคุณสำหรับการบริจาค

กับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
โดยกสศ.

คุณได้ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็ก ๆ
ให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาส
กลับมาเรียนอีกครั้ง เมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึง
ชวนเพื่อนมาบริจาค

Back To Top