รายชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล นร.ยากจนพิเศษ

รายชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล นร.ยากจนพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา
(เรียงตามอักษร)
รายละเอียด
1 สพป.กรุงเทพมหานคร คลิก
2 สพป.กระบี่ คลิก
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คลิก
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 คลิก
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คลิก
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คลิก
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คลิก
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คลิก
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คลิก
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คลิก
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คลิก
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คลิก
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิก
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 คลิก
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 คลิก
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 คลิก
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 คลิก
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 คลิก
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลิก
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คลิก
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 คลิก
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 คลิก
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 คลิก
24 สพป.ชัยนาท คลิก
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คลิก
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คลิก
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คลิก
28 สพป.ชุมพร เขต 1 คลิก
29 สพป.ชุมพร เขต 2 คลิก
30 สพป.เชียงราย เขต 1 คลิก
31 สพป.เชียงราย เขต 2 คลิก
32 สพป.เชียงราย เขต 3 คลิก
33 สพป.เชียงราย เขต 4 คลิก
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คลิก
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คลิก
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คลิก
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คลิก
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คลิก
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ข้อมูลครบทุก รร.
40 สพป.ตรัง เขต 1 คลิก
41 สพป.ตรัง เขต 2 คลิก
42 สพป.ตราด คลิก
43 สพป.ตาก เขต 1 คลิก
44 สพป.ตาก เขต 2 คลิก
45 สพป.นครนายก คลิก
46 สพป.นครปฐม เขต 1 คลิก
47 สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก
48 สพป.นครพนม เขต 1 คลิก
49 สพป.นครพนม เขต 2 คลิก
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 คลิก
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 คลิก
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 คลิก
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 คลิก
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 คลิก
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 คลิก
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 คลิก
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คลิก
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คลิก
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คลิก
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 คลิก
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คลิก
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 คลิก
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 คลิก
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 คลิก
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 คลิก
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 คลิก
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 คลิก
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 คลิก
69 สพป.น่าน เขต 1 คลิก
70 สพป.น่าน เขต 2 คลิก
71 สพป.บึงกาฬ คลิก
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คลิก
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คลิก
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 คลิก
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คลิก
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลิก
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 คลิก
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คลิก
79 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คลิก
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คลิก
81 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คลิก
82 สพป.ปัตตานี เขต 1 คลิก
83 สพป.ปัตตานี เขต 2 คลิก
84 สพป.ปัตตานี เขต 3 คลิก
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลิก
86 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คลิก
87 สพป.พะเยา เขต 1 คลิก
88 สพป.พะเยา เขต 2 คลิก
89 สพป.พังงา คลิก
90 สพป.พัทลุง เขต 1 คลิก
91 สพป.พัทลุง เขต 2 คลิก
92 สพป.พิจิตร เขต 1 คลิก
93 สพป.พิจิตร เขต 2 คลิก
94 สพป.พิษณุโลก เขต 1 คลิก
95 สพป.พิษณุโลก เขต 2 คลิก
96 สพป.พิษณุโลก เขต 3 คลิก
97 สพป.เพชรบุรี เขต 1 คลิก
98 สพป.เพชรบุรี เขต 2 คลิก
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คลิก
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คลิก
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิก
102 สพป.แพร่ เขต 1 คลิก
103 สพป.แพร่ เขต 2 คลิก
104 สพป.ภูเก็ต คลิก
105 สพป.มหาสารคาม เขต 1 คลิก
106 สพป.มหาสารคาม เขต 2 คลิก
107 สพป.มหาสารคาม เขต 3 คลิก
108 สพป.มุกดาหาร คลิก
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ข้อมูลครบทุก รร.
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 คลิก
111 สพป.ยโสธร เขต 1 คลิก
112 สพป.ยโสธร เขต 2 คลิก
113 สพป.ยะลา เขต 1 คลิก
114 สพป.ยะลา เขต 2 คลิก
115 สพป.ยะลา เขต 3 คลิก
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คลิก
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 คลิก
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิก
119 สพป.ระนอง คลิก
120 สพป.ระยอง เขต 1 คลิก
121 สพป.ระยอง เขต 2 คลิก
122 สพป.ราชบุรี เขต 1 คลิก
123 สพป.ราชบุรี เขต 2 คลิก
124 สพป.ลพบุรี เขต 1 คลิก
125 สพป.ลพบุรี เขต 2 คลิก
126 สพป.ลำปาง เขต 1 คลิก
127 สพป.ลำปาง เขต 2 คลิก
128 สพป.ลำปาง เขต 3 คลิก
129 สพป.ลำพูน เขต 1 คลิก
130 สพป.ลำพูน เขต 2 คลิก
131 สพป.เลย เขต 1 คลิก
132 สพป.เลย เขต 2 คลิก
133 สพป.เลย เขต 3 คลิก
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คลิก
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คลิก
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คลิก
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 คลิก
138 สพป.สกลนคร เขต 1 คลิก
139 สพป.สกลนคร เขต 2 คลิก
140 สพป.สกลนคร เขต 3 คลิก
141 สพป.สงขลา เขต 1 คลิก
142 สพป.สงขลา เขต 2 คลิก
143 สพป.สงขลา เขต 3 คลิก
144 สพป.สตูล คลิก
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คลิก
146 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คลิก
147 สพป.สมุทรสงคราม คลิก
148 สพป.สมุทรสาคร คลิก
149 สพป.สระแก้ว เขต 1 คลิก
150 สพป.สระแก้ว เขต 2 คลิก
151 สพป.สระบุรี เขต 1 คลิก
152 สพป.สระบุรี เขต 2 คลิก
153 สพป.สิงห์บุรี คลิก
154 สพป.สุโขทัย เขต 1 คลิก
155 สพป.สุโขทัย เขต 2 คลิก
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คลิก
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 คลิก
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 คลิก
159 สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 คลิก
160 สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 คลิก
161 สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 คลิก
162 สพป.สุรินทร์ เขต 1 คลิก
163 สพป.สุรินทร์ เขต 2 คลิก
164 สพป.สุรินทร์ เขต 3 คลิก
165 สพป.หนองคาย เขต 1 คลิก
166 สพป.หนองคาย เขต 2 คลิก
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 คลิก
168 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 คลิก
169 สพป.อ่างทอง คลิก
170 สพป.อำนาจเจริญ คลิก
171 สพป.อุดรธานี เขต 1 คลิก
172 สพป.อุดรธานี เขต 2 คลิก
173 สพป.อุดรธานี เขต 3 คลิก
174 สพป.อุดรธานี เขต 4 คลิก
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คลิก
176 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 คลิก
177 สพป.อุทัยธานี เขต 1 คลิก
178 สพป.อุทัยธานี เขต 2 คลิก
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คลิก
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 คลิก
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คลิก
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คลิก
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คลิก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับ เขตพื้นที่การศึกษา
(เรียงตามเขต)
รายละเอียด
1 สพม.เขต 1 คลิก
2 สพม.เขต 2 คลิก
3 สพม.เขต 3 คลิก
4 สพม.เขต 4 คลิก
5 สพม.เขต 5 คลิก
6 สพม.เขต 6 คลิก
7 สพม.เขต 7 คลิก
8 สพม.เขต 8 คลิก
9 สพม.เขต 9 คลิก
10 สพม.เขต 10 คลิก
11 สพม.เขต 11 คลิก
12 สพม.เขต 12 คลิก
13 สพม.เขต 13 คลิก
14 สพม.เขต 14 คลิก
15 สพม.เขต 15 คลิก
16 สพม.เขต 16 คลิก
17 สพม.เขต 17 คลิก
18 สพม.เขต 18 คลิก
19 สพม.เขต 19 คลิก
20 สพม.เขต 20 คลิก
21 สพม.เขต 21 คลิก
22 สพม.เขต 22 คลิก
23 สพม.เขต 23 คลิก
24 สพม.เขต 24 คลิก
25 สพม.เขต 25 คลิก
26 สพม.เขต 26 คลิก
27 สพม.เขต 27 คลิก
28 สพม.เขต 28 คลิก
29 สพม.เขต 29 คลิก
30 สพม.เขต 30 คลิก
31 สพม.เขต 31 คลิก
32 สพม.เขต 32 คลิก
33 สพม.เขต 33 คลิก
34 สพม.เขต 34 คลิก
35 สพม.เขต 35 คลิก
36 สพม.เขต 36 คลิก
37 สพม.เขต 37 คลิก
38 สพม.เขต 38 คลิก
39 สพม.เขต 39 คลิก
40 สพม.เขต 40 คลิก
41 สพม.เขต 41 คลิก
42 สพม.เขต 42 คลิก