เมื่อมอบหมายงานแล้วนักเรียนทำไม่ครบ 100 % ทำแล้วไม่ใส่ใจ ทวงถามติดตามจนปวดหัว

เมื่อมอบหมายงานแล้วนักเรียนทำไม่ครบ 100 % ทำแล้วไม่ใส่ใจ ทวงถามติดตามจนปวดหัว

จะดีมั้ยถ้าครูก็จะทำด้วย ครูจะปลูกถั่วงอกด้วย โดยครูบอกกับนักเรียนว่าเราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยทุกคนจะทำไปพร้อมๆกัน ทุกวันทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่งานของตนเพื่อบันทึกผล เมื่อพบปัญหาเราจะช่วยกันแก้ไข เพราะเราทำสิ่งเดียวกัน

สรุปคือเรามาแข่งปลูกถั่วงอกกัน
ได้ผลดีเกินคาด นักเรียนเพาะถั่วตามวันที่เรากำหนดพร้อมกัน100% นับจากนี้คือสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อสุดท้ายคือได้ผลผลิต

ทุกคนกระตือรือร้น มีความสุขมีความตั้งใจดีมาก อาจเป็นเพราะเขากำลังรู้สึกว่าเขากำลังมีเพื่อนและกำลังแข่งขันกับครู แต่ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดทุกอย่าง ขณะนี้เป็นบวกแล้ว..

เรื่องราวของครูจิราภรณ์
โรงเรียนบ้านปอพราน
จิราภรณ์ ประภาสโนบล