เมื่อมอบหมายงานแล้วนักเรียนทำไม่ครบ 100 % ทำแล้วไม่ใส่ใจ ทวงถามติดตามจนปวดหัว

เมื่อมอบหมายงานแล้วนักเรียนทำไม่ครบ 100 % ทำแล้วไม่ใส่ใจ ทวงถามติดตามจนปวดหัว

จะดีมั้ยถ้าครูก็จะทำด้วย ครูจะปลูกถั่วงอกด้วย โดยครูบอกกับนักเรียนว่าเราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยทุกคนจะทำไปพร้อมๆกัน ทุกวันทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่งานของตนเพื่อบันทึกผล เมื่อพบปัญหาเราจะช่วยกันแก้ไข เพราะเราทำสิ่งเดียวกัน

สรุปคือเรามาแข่งปลูกถั่วงอกกัน
ได้ผลดีเกินคาด นักเรียนเพาะถั่วตามวันที่เรากำหนดพร้อมกัน100% นับจากนี้คือสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อสุดท้ายคือได้ผลผลิต

ทุกคนกระตือรือร้น มีความสุขมีความตั้งใจดีมาก อาจเป็นเพราะเขากำลังรู้สึกว่าเขากำลังมีเพื่อนและกำลังแข่งขันกับครู แต่ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดทุกอย่าง ขณะนี้เป็นบวกแล้ว..

เรื่องราวของครูจิราภรณ์
โรงเรียนบ้านปอพราน
จิราภรณ์ ประภาสโนบล

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2