พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้แรงงานนอกระบบ พลเมืองชั้นสองที่กำลังตกขอบ

พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้แรงงานนอกระบบ พลเมืองชั้นสองที่กำลังตกขอบ

เรื่องราวโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2562 สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน ผ่านแรงงานนอกระบบ พลเมืองชั้นสองที่กำลังตกขอบ

“การพัฒนาทักษะอาชีพ” คือทางออกสำคัญ ที่จะช่วยยกระบบแรงงานนอกระบบ ให้มีรายได้มากขึ้น มีงานมากขึ้น และไม่ถูกซ้ำเติมด้วยควมเหลื่อมล้ำ