สานฝัน ทำเพื่อน้อง ภาคอีสาน

ระดมทุนสานฝันเพื่อมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ยากจนพิเศษ ในภาคอีสานที่กำพร้าหรือมีภาระพึ่งพิงเนื่องจากวิกฤติโควิด-19

ยอดสนับสนุนทุนการศึกษา
512,043 บาท
ได้รับทุนแล้ว
204 คน

รายละเอียดโครงการ

ระดมทุนสานฝันเพื่อมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ยากจนพิเศษ ในภาคอีสานที่กำพร้า
หรือมีภาระพึ่งพิงเนื่องจากวิกฤติโควิด-19

ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 200 ทุน ให้กับนักเรียนใน 10 จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ

ปี 2564 มีเด็กกว่า

448 คน

ที่ต้องกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่
เสียชีวิตด้วยโควิด-19

มีเด็กกว่า

1 ล้านคน

ที่ต้องเผชิญภาวะพึ่งพิง มีสภาวะความยากลำบากต้องดูแลคนในครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก

น้อง…ผู้มีความฝัน

ทุกคนล้วนมีความฝัน แต่เนื่องด้วยโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ฝันของน้องบางคนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผลกระทบที่น้องๆ ต้องเผชิญมีมากมายไม่ว่าจะเป็น

กำพร้า

เนื่องจากพ่อ-แม่ หรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากโรค COVID-19

ยากจนลง มีภาระพึ่งพิง

เนื่องจากพ่อ-แม่ถูกลดเงินเดือน พักงาน เลิกจ้าง ปิดกิจการ ยอดขายลดลง ขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้น หรือต้องดูแลคนพิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี

ขาดแคลนเครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์

ส่งผลให้ระดับการเรียนรู้ลดลง ผู้ปกครองจึงตัดสินใจให้ออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากไม่มีเงินซื้อ และเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนลาออกมาช่วยทำงานหารายได้แทน

หลุดออกจากระบบการศึกษา

เนื่องจากพ่อ-แม่ไม่มีรายได้ จึงให้ออกจากระบบการศึกษา
* ภาพถ่ายดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อความยั่งยืน “เซ็นทรัล ทำ” 
* ภาพถ่ายดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อความยั่งยืน “เซ็นทรัล ทำ” 

ทุกความฝัน…มีราคา

ฝันของเด็กๆ = ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท

มาร่วมกัน สานฝัน ทำเพื่อน้อง เพียงทุนการศึกษา ละ 2,500 บาท จะนำไปสานฝันให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัว

เพราะทุนการศึกษานี้จะนำไปเป็นค่าเดินทาง ค่ากิจกรรม ค่าใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวในเวลาที่ไม่มีรายได้ (บางราย พ่อแม่ต้องการให้ออกมาช่วยทำงานหาเงินเลี้ยงน้องหาเลี้ยงปากท้อง มากกว่าเรียนหนังสือ ซึ่งการมาเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้แต่เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา พ่อแม่ก็จะยินยอมให้มาเรียน)

เงินบริจาค 100% ของคุณ จะได้สานฝันให้น้องๆ
และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2