วัคซีนมาแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยวัคซีนสู้โควิด-19