‘ขอเพียงมองเห็นคุณค่า และให้โอกาส’

‘ขอเพียงมองเห็นคุณค่า และให้โอกาส’

พงษ์พัฒน์ จันทร์เหลา หรือ พงษ์ อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

เมื่ออยู่ ม.5 เขาเคยถอดใจ จะหันหลังให้กับการเรียน เนื่องจากความยากจน   บิดาและมารดา ของพงษ์เจ็บป่วยเรื้อรังทั้งคู่แต่ยังจำเป็นต้องออกรับจ้างก่อสร้าง จากบ้านไป ครั้งละ 3-4 เดือนเพื่อไปทำงานขณะที่พงษ์อาศัยอยู่กับพี่ชายที่ป่วยโรคปอดอักเสบขั้นรุนแรงตามลำพัง พงษ์รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เขาวิตกกังวล จนเกิดภาวะเครียดสะสม จึงตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนอีกแล้ว

โชคดีเหลือเกินที่ ครูอุทัย ลิมชลา ครูวิชาพละ แห่งโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม รับรู้สถานการณ์ของเขามาอย่างต่อเนื่องจึงเดินทางมาหาพงษ์ที่บ้าน ชักชวนและให้กำลังใจ จนกลับมาเรียนหนังสือ ครูอุทัยรับพงษ์ไปดูแล เขาระลึกในพระคุณของครูและโรงเรียน จึงช่วยงานของโรงเรียนทุกอย่างเท่าที่ตนเองจะทำได้อย่างสุดความสามารถ

ช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนๆ ของพงษ์ต่างพากันหาที่เรียนต่อ ขณะที่พงษ์งยังไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะไปต่ออย่างไร มองเห็นแต่ว่าเขาคงต้องออกไปรับจ้างก่อสร้างไม่ต่างจากพ่อแม่

แล้ววันหนึ่ง เมื่อครูอุทัย และครูสุนันทา สุขเกษม ครูแนะแนว ได้เห็นประกาศโครงการ คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง   โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)  จึงไม่รอช้ารีบมาบอกเขาทันที

“นี่คือโอกาสที่เธอจะได้เรียนต่อ โอกาสมาแล้วนะพงษ์”

และวันนี้พงษ์ กลับมามีความหวังถึงอนาคตอันสดใสอีกครั้ง ด้วยทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. เขากล้าที่จะฝันถึงอนาคตในวันข้างหน้า เป็นความฝันที่เขาจะลงมือทำให้ดีที่สุดด้วยมันสมอง สองมือบวกความมุ่งมั่น ตั้งใจของเขาเอง

#กสศ เปิดประตู่สู่โอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2