ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงาน 28 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงาน 28 เมษายน 2565