07-08-63-ประกาศผลคัดเลือกสถาบัน-รุ่น-2b

07-08-63-ประกาศผลคัดเลือกสถาบัน-รุ่น-2b