สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

– หลักสูตร 5 ปี
แบบที่ 1 (โทนสีเหลือง) ดาวน์โหลด
แบบที่ 2 (โทนสีเขียว) ดาวน์โหลด
แบบที่ 3 (โทนสีฟ้า) ดาวน์โหลด
– หลักสูตร 2 ปี
แบบที่ 1 (โทนสีเหลือง) ดาวน์โหลด
แบบที่ 2 (โทนสีเขียว) ดาวน์โหลด
แบบที่ 3 (โทนสีฟ้า) ดาวน์โหลด

 

สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยชุมชน
– หลักสูตร 2.5 ปี
แบบที่ 1 (โทนสีส้ม) ดาวน์โหลด