ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี โครงการของ กสศ. ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี โครงการของ กสศ. ครั้งที่ 1/2566