ประกาศ กสศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร

ประกาศ กสศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปิดรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะสัญญา : อัตราจ้าง ลูกจ้างโครงการ : เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท

ลักษณะของงาน : ออกแบบและตัดต่อวิดีโอและออกแบบกราฟิกหรืออินโฟกราฟิกและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ :

 1. ดำเนินการออกแบบและตัดต่อวิดีโอต้นฉบับและมัลติมีเดียกราฟฟิกให้เหมาะสม
 2. ออกแบบและผลิต info graphic หรือ อาร์ตเวิร์ค
 3. สามารถย่อยข้อมูลเพื่อทำ info graphic หรือ อาร์ตเวิร์ค
 4. ตัดต่อได้โดยเข้าใจเนื้อหาสาระขององค์กรได้อย่างถี่ถ้วน
 5. บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 -17.00 น.

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุ  22-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยุและโทรทัศน์ มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อ premiere pro, Photoshop, After Effect, ILLUSTRATOR ได้ หรือ โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการตัดต่อคลิปและออกแบบสื่อ
 4. มีประสบการตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
 6. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถรับมือหรือทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 9. ผู้สมัครต้องแนบผลงานเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 10. หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ EEFNews@eef.todsorb.dev หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกชัย จั่นทอง  โทร 02-079-5475 กด 8

หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563