ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

นักวิชาการสารสนเทศอาวุโส จำนวน ๓ อัตรา

 

นักบริหารแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :
  • ดาวน์โหลดใบสมัครงานแบบ PDF คลิก
  • ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ คลิก