ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 6 พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครงาน 

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ คลิก
  3. ช่องทางติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  065 5045277

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก กสศ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร