ประกาศสำนักงานกสศ.-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้-ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง-นักว

ประกาศสำนักงานกสศ.-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้-ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง-นักว