ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง