ประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๘/๕/๖๒

ประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๘/๕/๖๒

• กำหนดการการประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเพิ่มทักษะดิจิตอลให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ด้อยโอกาส : บทเรียนและประสบการณ์จากประเทศเอสโตเนีย” คลิกดาวน์โหลด

• ประวัติวิทยากร Ms. Kairi Solmann (ไครี โซลมานน์) ผู้บริหารโครงการสำนักการศึกษาและพัฒนาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย ประเทศเอสโตเนีย : ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผู้ใหญ่ คลิกดาวน์โหลด

• เอกสารประกอบการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเพิ่มทักษะดิจิตอลให้แก่กลุ่มผู้ใหญ่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส : บทเรียนและประสบการณ์จากประเทศเอสโตเนีย คลิกดาวน์โหลด