เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน