1_หลักการและกระบวนการวิธีการค้นหา คัดเลือก ปฏิทินดำเนินการ