ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนแก้ไข เว็บไซต์www.eef.or.th ภายใต้โครงการเช่าชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนแก้ไข เว็บไซต์www.eef.or.th ภายใต้โครงการเช่าชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง