ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก