ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารสาธารณะ