34_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร (Creative and Research Brief Fee)