32_ประกาศราคากลาง_โครงการพัฒนาระบบ Customer Relationship Management