ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ของ กสศ.