ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๔