ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ผลิตชุดหนังสือเพื่อสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนา ทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ผลิตชุดหนังสือเพื่อสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนา ทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน