ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี ๒๕๖๔