ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตามสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค

ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตามสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค