ประกาศราคากลาง กสศ.เพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง

ประกาศราคากลาง กสศ.เพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง