109_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการนิทรรศการมีชีวิตเปิดโลกการเรียนรู้เพื่ออาชีพ