ประกาศราคากลางกสศ. การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการฯ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และการทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ)

ประกาศราคากลางกสศ. การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการฯ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และการทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ)