ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานบัญชีข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานบัญชีข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง